Упис на суву градњу – Грађевинска школа у Београду

СУВА ГРАДЊА је монтирање плафонских, зидних и подних система од гипсаних плоча, потконструкције и изолације у ентеријерима грађевинских објеката у којима људе живе, бораве и раде (куће, станови, продавнице, тржни центри, вртићи, основне и средње школе, високе школе и факултети, академије, позоришта, биоскопи, музеји, галерије, кафићи, кафане, ресторани, мотели, хотели, спа и велнес центри, базени, козметички салони, лекарске ординације, болнице, радне и пословне зграде, научне лабораторије и центри, административне зграде државне управе, зграде посебне намене – за полицију, војску, службе специјалних намена и сл.).
Сува градња је назив који се односи на монтирање (радне операције – механичко причвршћивање и лепљење) плафонских, зидних и подних система у ентеријерима. Свако монтирање јесте суво, али се само претходно наведено монтирање назива сува градња, јер је први систем суве градње који је патентиран са проналаском гипсане плоче добио назив суви зид; тако да назив сува градња одатле вуче своје порекло.
Ко заврши за монтера суве градње код мене, може да рачуна на теоријску и практичну наставу у заштити на раду на радном месту и безбедности и здрављу на раду, теоријску наставу из суве градње, практичну наставу у првом разреду у школској радионици, а у другом и трећем разреду на градилиштима у фирмама које се баве сувом градњом. После завршетка трогодишњег образовног профила монтер суве градње, може се наставити школовање и за још једну годину завршити четворогодишњи образовни профил за извођача инсталатерских и завршних грађевинских радова. Када иду овим путем после одговарајућег радног искуства моји ученици могу постати предузетници, сами своје газде, и преузети своју будућност у своје руке. Моји бивши ученици су данас успешни људи мајстори, пословође и предузетници у сувој градњи.
Петар Ракас, професор суве градње
  • струковни инжењер грађевинарства – специјалиста (7.1 ниво високог образовања – НОКС, специјалистичке струковне студије II степена, 180+60 ЕСПБ). Укупно 4 године студија (240 ЕСПБ): основне студије – грађевинско инжењерство (180 ЕСПБ – 3 године), и специјалистичке струковне студије – менаџмент у грађевинарству (60 ЕСПБ – 1 година). Извођач грађевинских радова. Средње образовање: грађевински техничар за високоградњу.
  • 24 године радног стажа у струци; као мајстор, техничар, инжењер / извођач радова и наставник теорије и праксе грађевинске струке.
  • Обуке за пројектанте, извођаче радова и мајсторе за системе суве градње (Knauf / Rigips сертификати, Академије). Knauf Academy Award 2017, Knauf Junior Trophy 2008.
  • Стручни испит за безбедност и здравље на раду (Управа за безбедност и здравље на раду – Министарство рада и социјалне политике Србије).
  • Обука за процену квалитета (Међународна организација рада – Агенција Уједињених нација).
  • Предајем технологију рада са практичном наставом ученицима трогодишњег занатског образовног профила монтер суве градње. Монтер суве градње је грађевински мајстор који монтира – спуштене плафоне, преградне зидове и облоге у ентеријерима од гипсаних плоча (типа Knauf, Rigips и др.) и декоративну гипсану орнаментику / гипс ентеријере. Када су први разред ученици имају праксу у школској радионици, а када су други и трећи разред онда им организујем праксу на градилиштима у сарадњи са фирмама које се баве монтирање система суве градње.
  • Моји ученици после полагања завршног испита и стицања дипломе монтер суве градње, раде као мајстори и пословође, а део њих је започео своје приватне послове и раде као предузетници у својим фирмама (бизнисима), односно сами су своје газде. Многи од њих су уз рад у струци завршили четворогодишњи образовни профил извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова (четврти степен) или специјалистичко школовање за мајстора за високоградњу (пети степен), а имам неке од њих који су завршили студије и постали инжењери. Сви су запослени, не брину за посао и имају свој динар, односно плату и зараду. Са свима сарађујем и данас када су професионалци
  • МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ – МАЈСТОР, ПОСЛОВОЂА, ИЗВОЂАЧ РАДОВА – ПРЕДУЗЕТНИК

 

Петар Ракас, професор суве градње 064-172-53-73

МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ монтира спуштене плафоне, преградне зидове и облоге Knauf/Rigips и гипс орнаментику.

Монтер суве градње као мајстор је на централном месту при изградњи ентеријера, тако да га дели један корак од напредовања у струци, плати и заради да буде пословођа, извођач радова или предузетник.

Ученици монтери суве градње могу да одлично науче посао, и теоријски и практично, у школи на пракси и на градилиштима током три године школовања, тако да сами себи могу да обезбеде први посао одмах после полагања завршног испита, својим професионалним односом према раду у фирмама где су ишли на праксу коју им ја обезбеђујем.

Петар Ракас - Упис - монтер суве градње