MONTER SUVE GRADNJE ugrađuje plafonske, zidne i podne sisteme: spuštene plafone, pregradne zidove, podove i obloge u enterijerima, detaljnije informacije ovde


I (PRVO) MESTO U EVROPI za izvođenje sistema suve gradnje, detaljnije informacije ovde


BROJ POSETA

Free web stats


Google

 

BIOGRAFIJA


PETAR RAKAS

Rođen sam 25. juna 1971. godine u Beogradu.

Od rođenja živim i radim u Beogradu.
 
Osnovna škola "Đura Daničić" u Beogradu, Diploma "Vuk Karadžić", 1986 godina. Srednja stručna sprema, građevinski tehničar za visokogradnju, 1990. godina, Arhitektonska tehnička škola u Beogradu. Viša školska sprema, inženjer građevinarstva, 1996 godina, Viša građevinska škola u Beogradu.

Visoka stručna sprema, strukovni inženjer građevinarstva, 2005. godina, Visoka građevinsko-geodetska škola u Beogradu. Knauf Sertifikat-izvođač radova i projektant u sistemima suve gradnje. Rigips Sertifikat - Rigips Akademija - izvođač radova u sistemima suve gradnje.
 
Visoka stručna sprema, II (drugi) stepen visokog obrazovanja, 2010. godina, stručni naziv: strukovni inženjer građevinarstva - specijalista, studijski program - menadžment u građevinarstvu, (po novom Zakonu o visokom obrazovanju - u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, što je ekvivalentno završenom fakultetu po starom zakonu). Upotrebljavam engleski jezik (čitam, pišem i govorim). Član sam Saveza inženjera i tehničara Srbije. Član sam Društva inženjera i tehničara za upravljanje rizicima-DITUR. Od 1992. godine radim kao izvođač građevinskih radova i preduzetnik.
 
Od 1996. do 2001. godine honorarno radim i kao voditelj emisija zabavnog i tehničko-stručnog sadržaja na radio i TV stanicama B-92, Vožd i ART.

Od 2001. godine predajem predmet "Tehnologija rada sa praktičnom nastavom" u Građevinskoj školi u Beogradu. Predavao sam učenicima obrazovnih profila zidar-fasader (trogodišnje školovanje) i izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova (četvorogodišnje školovanje).
 
Od 2002. godine učestvujem u reformama srednjeg stručnog obrazovanja građevinske struke u organizaciji Ministarstva prosvete Srbije.

Napisao sam nastavni program za predmet "Tehnologija rada sa praktičnom nastavom" za obrazovni profil-monter suve gradnje, koji je uz podršku Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije, Zajednice geodetskih i građevinskih škola Srbije, programa CARDS, Evropske agencije za rekonstrukciju i razvoj i firme Knauf (proizvođača građevinskog materijala i sistema suve gradnje) od 2003 godine uveden u 8 (osam) srednjih škola građevinske struke u Srbiji; i to u Beogradu, Subotici, Novom Sadu, Čačku, Kruševcu, Užicama, Nišu i Kragujevcu. Kao stručni konsultant učestvovao sam u opremanju škola u ovim gradovima kompjuterskom i multimedijalnom opremom; kancelarijskim sredstvima i opremom; ručnim i električnim alatom, sredstvima i opremom za izvođenje praktične nastave. Učestvovao sam kao član radne grupe u izradi, sprovođenju i praćenju nastave za obrazovni profil-monter suve gradnje.

Predajem učenicima obrazovnog profila-monter suve gradnje. Napisao sam knjigu "Sistemi suve gradnje s praktikumom - Knjiga za montere suve gradnje ".

Sarađujem sa kolegama iz Zajednice geodetskih i građevinskih škola Srbije, članovima Unije poslodavaca Srbije i poslovnim ljudima iz firmi koje su izvođači građevinskih radova i proizvođači građevinskog materijala, alata i opreme u smislu-izvođenja građevinskih radova, ostvarivanju praktične nastave za učenike, izvođenju sistema suve gradnje, i bezbednosti i zdravlja na radu pri izvođenju građevinskih radova...

U saradnji sa stručnjacima Vojno-filmskog centra "Zastava film"
kao scenarista, stručni konsultant i spiker učestvovao sam u produkciji filma "Građevinska škola Beograd" tokom 2006 godine. U maju i junu 2007. godine radi podsticanja upisa redovnih učenika u prvi razred Građevinske škole u Beogradu, organizovao i učestvovao sam u promociji filma i škole u informativnim emisijama na televizijama i u novinama (Žikina šarenica-RTS, Dobar komšija -TV Pink, TV Foks, TV Enter, TV Košava, Večernje Novosti, Politika i Glas Javnosti).. Film je takođe i tri puta emitovan u potpunosti u terminu od 22.30 časa na TV Košava tokom maja 2007. godine.

Direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike Srbije gospođa Vera Božić-Trefalt je kopiju filma poslala u Evropsku agenciju za bezbednost i zdravlje na radu, kao prezentaciju Srbije u toj oblasti. U okviru građevinske struke kao autor napisao sam Nastavni program za predmet "Bezbednost i zdravlje na radu".

Dobio sam poziv na VI Simpozijum "Procedure i problematika izgradnje objekata" koji je održan u Vrnjačkoj Banji od 18. do 20. oktobra 2007. godine; gde sam predstavio stručni rad "Upravljanje ljudskim resursima pri izvođenju građevinskih radova", u okviru koga sam najavio izdavanje knjige "Bezbednost i zdravlje na radu pri izvođenju građevinskih radova s testovima" - koju sam napisao.

Recenzenti knjige su :
  • prof. dr. Goran Ćirović, dipl. inž. građ., profesor Visoke građevinsko-geodetske škole u Beogradu, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banja Luci, odgovorni izvođač građevinskih radova, ispitivač mentor Komisije za organizaciju i tehnologiju građenja i upravljanje projektima u građevinarstvu-za polaganje stručnog ispita za inženjere i tehničare u Savezu inženjera i tehničara Srbije;

  • mr. Slobodan Ratković, dipl. inž. građ., odgovorni izvođač građevinskih radova, član Komisije za organizaciju i tehnologiju građenja i upravljanje projektima u građevinarstvu-za polaganje stručnog ispita za inženjere i tehničare u Savezu inženjera i tehničara Srbije;

  • spec. Vera Božić-Trefalt, dipl. prav., direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike, ispitivač Uprave za bezbednost i zdravlje na radu za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica;

  • prof. dr. Milovan Vidaković, dipl. inž. maš., predsednik Društva inženjera i tehničara za upravljanje rizicima Srbije - DITUR;

  • spec. Mirjana Milojević-Turina, dipl. inž. arh., viši predavač Visoke građevinsko-geodetske škole u Beogradu.

Po pozivu direktorke Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike Srbije gospođe Vere Božić-Trefalt, 24. oktobra 2007. godine u Beogradu, održao sam predavanja na teme "Bezbednost i zdravlje na radu pri izvođenju građevinskih radova" i "Prva pomoć" s pokaznim vežbama uz učešće svojih učenika; u okviru Međunarodne konferencije "Evropska nedelja bezbednosti i zdravlja na radu", održane pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije.

Sa svojim učenicima sam na Internacionalnom takmičenju montera suve gradnje Knauf Junior Trophy Srbija 2008 u konkurenciji 9 takmičarskih ekipa iz zemalja koje su se kvalifikovale osvojio I mesto.


Na štandu Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike Srbije tokom Sajma "Bezbednost i zaštita 2008" na Beogradskom Sajmu, prikazao sam svoju video prezentaciju na teme "Izvođenje građevinskih radova na visini i u dubini" i "Povrede", a sa grupom svojih učenika montera suve gradnje na istom mestu izveo sam pokaznu vežbu "Pružanje prve pomoći".

Sa svojim učenicima monterima suve gradnje sam na Republičkom takmičenju učenika geodetskih i građevinskih škola Srbije Vrnjačka Banja 2010 osvojio I mesto.

Sa svojim učenicima monterima suve gradnje sam na Republičkom takmičenju učenika geodetskih i građevinskih škola Srbije Karataš 2011 osvojio I mesto.

Od 2010 godine sam konsultant Međunarodne organizacije rada, agencije UN.

PETAR RAKAS

Oblasti rada kojima se bavim:

1.Izvođenje građevinskih radova,

2.Sistemi suve gradnje, i

3.Bezbednost i zdravlje na radu pri izvođenju građevinskih radova.

 

 

 

 

 
Copyright RAKAS.RS 2008.  Svi tekstovi su delo njihovih autora i ne smeju se kopirati bez njihove dozvole