Контакти

ПЕТАР РАКАС

професор суве градње

наставник технологије рада са практичном наставом

лиценцирани наставник практичне наставе

Грађевинска школа

улица Хајдук Станкова 2

11050 БЕОГРАД 22

Београд – Звездара, ПАК 147615

Република Србија

Грађевинска школа Београд – гугл мапа

 

ул. Хајдук Станкова 2, 11050 БЕОГРАД 22,

Београд-Звездара,