Ризик

Spread the love

Ризик је вероватноћа опасног догађаја или процеса, који последично могу да доведу до материјалне штете, оштећења здравља, повреда и смртних исхода.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *