ПЕТАР РАКАС, професор суве градње, наставник технологије рада и праксе, наставник практичне наставе грађевинске струке – лиценца, сува градња – Кнауф Академија, Кнауф Сертификат, Ригипс Академија; безбедност и здравље на раду – стручни испит