Сува градња – Упис у средњу стручну школу Грађевинска школа Београд, ул. Хајдук Станкова 2. Петар Ракас, професор суве градње

Упис у средњу стручну школу Упис у средњу стручну школу је један од најважнијих избора у животу младих људи, и прва важна одлука са далекосежним последицама. Суштинско питање је следеће – Зашто се треба уписати у средњу стручну школу? У средњу стручну школу треба се уписати да би стекла стручно-теоријска знања, практична знања, вештине и радне навике, које ће омогућити да се будући средњошколци укључе у посао и да почну да зарађују за живот – када заврше средњу школу, односно да започну на студије па да се по њиховом завршетку такође укључе у посао и почну да зарађују за живот. Први избор је трогодишњи занатски образовни профил, или четворогодишњи техничарски образовни профил. Шта је прави избор? Прави избор је искреност према самом себи. Ако желите брзо да почнете да зарађујете за живот и да постанете свој човек, да практично научите да радите неки посао, постанете предузетник у будућности и сам свој газда – онда је најбоље […]