Suva gradnja – Upis u srednju stručnu školu Građevinska škola Beograd, ul. Hajduk Stankova 2. Petar Rakas, profesor suve gradnje

Upis u srednju stručnu školuUpis u srednju stručnu školu je jedan od najvažnijih izbora u životu mladih ljudi, i prva važna odluka sa dalekosežnim posledicama. Suštinsko pitanje je sledeće – Zašto se treba upisati u srednju stručnu školu? U srednju stručnu školu treba se upisati da bi stekla stručno-teorijska znanja, praktična znanja, veštine i radne navike, koje će omogućiti da se budući srednjoškolci uključe u posao i da počnu da zarađuju za život – kada završe srednju školu, odnosno da započnu na studije pa da se po njihovom završetku takođe uključe u posao i počnu da zarađuju za život. Prvi izbor je trogodišnji zanatski obrazovni profil, ili četvorogodišnji tehničarski obrazovni profil. Šta je pravi izbor? Pravi izbor je iskrenost prema samom sebi.Ako želite brzo da počnete da zarađujete za život i da postanete svoj čovek, da praktično naučite da radite neki posao, postanete preduzetnik u budućnosti i sam svoj gazda – onda je najbolje da se […]