Национално признање из области безбедности и здравља на раду за 2021 годину – ПЛАКЕТА “28. АПРИЛ”

Обавештавам Вас да сам добитник Националног признања из области безбедности и здравља на раду за 2021 годину – ПЛАКЕТА “28. АПРИЛ”, у категорији за постигнуте резултате и заслуге у промоцији…

Сува градња у Грађевинској школи у Београду

Грађевинска школа у Београду од 2003 године школује ученике образовног профила монтер суве градње, у непрекинутом трајању до данас. Имамо успешне професионалце (наше некадашње ученике), који раде као мајстори, пословође…