ПЕТАР РАКАС, професор суве градње, наставник технологије рада и праксе, наставник практичне наставе грађевинске струке – лиценца, сува градња – Кнауф Академија, Кнауф Сертификат, Ригипс Академија; безбедност и здравље на раду – стручни испит

Срећан полазак у први разред

НОВО ОДЕЉЕЊЕ МОНТЕРА СУВЕ ГРАДЊЕ

Од 01 септембра 2020 године, у Грађевинској школи у Београду, почиње школовање нова генерација монтера суве градње.

ДОБРО ДОШЛИ И СРЕЋНО И УСПЕШНО!!!ВИЦЕШАМПИОНИ ЕВРОПЕ

ВИЦЕШАМПИОНИ ЕВРОПЕ У СУВОЈ ГРАДЊИ 2019 – ТИМ СУВА ГРАДЊА СРБИЈА – монтери суве градње Небојша Станковић и Лазар Тришић, Петар Ракас наставник праксе суве градње (Грађевинска школа, Београд-Звездара) и Небојша Станковић инструктор суве градње Кнауф, са Драганом Радовановић, директором Грађевинске школе у Београду.

Петар Ракас, професор