Монтер суве градње

МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ / ГИПС ЕНТЕРИЈЕРИ спуштени плафони, преградни зидови и облоге
Монтери суве градње / ученици, а будући – мајстори, извођачи радова и предузетници за спуштене плафоне, преградне зидове и облоге од гипсаних плоча (Knauf, AMF, Rigips, Armstrong …) и декоративну гипсану орнаментику (розете, лајсне …)
Петар Ракас, професор суве градње 064-172-53-73  Грађевинска школа Београд.
Даље школовањe и посao у струци ИЗВОЂАЧ РАДОВА, ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР, ПОСЛОВОЂА, ПРЕДУЗЕТНИК и ГРАЂЕВИНСКИ ИНЖЕЊЕР.

УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ СУВА ГРАДЊА

За све ученике, који су завршили основну школу, и бирају средњу школу по својој мери, ако желе бити професионалци и предузетници у сувој градњи, треба уписати Грађевинску школу у Београду, образовни профил МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ (мајстор за спуштене плафоне, преградне зидове и облоге од гипсаних плоча и орнаментике), па по завршетку школе бити мајстор, усавршавати се да постане пословођа, а онда развити свој посао као предузетник.
Петар Ракас, професор суве градње (технологија рада и пракса) ️
064-172-53-73 Грађевинска школа, Београд. Предајем технологију рада са праксом ученицима трогодишњег занатског образовног профила монтер суве градње. Монтер суве градње је грађевински мајстор који монтира спуштене плафоне, преградне зидове и облоге у ентеријерима од гипсаних плоча (типа Knauf и др.) и декоративну гипсану орнаментику / гипс ентеријере. Ученици током школовања имају све потребне стручне предмете укључујући и предузетништво, а уз трогодишњу праксу на градилиштима када почну да раде у струци брзо заузму мајсторске позиције у фирмама, а временом постају и пословође. Уз стечено радно искуство као професионалци, обезбеђене пословне контакте, набављен алат и опрему за рад просечно после три до пет година најодважнији постају предузетници. Данас међу пословним сарадницима имам велики број мојих бивших ученика који су данас предузетници и воде своје фирме, и који примају неке нове ученике код себе на праксу.
Такође, ко заврши трогодишњи образовни профил монтер суве градње, одмах може да настави још једну годину школовања и заврши четворогодишњи образовни профил извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова (или неки други по избору), односно може да студира грађевину или архитектуру.
УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ СУВA ГРАДЊA
Петар Ракас, професор, 064-172-53-73  petarrakas@gradjevinska.edu.rs  ️