Монтер суве градње

МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ / ГИПС ЕНТЕРИЈЕРИ спуштени плафони, преградни зидови и облоге
Монтери суве градње / ученици, а будући – мајстори, извођачи радова и предузетници за спуштене плафоне, преградне зидове и облоге од гипсаних плоча (Knauf, AMF, Rigips, Armstrong …) и декоративну гипсану орнаментику (розете, лајсне …)
Петар Ракас, професор суве градње 064-172-53-73 www.rakas.rs Грађевинска школа Београд.
Даље школовањe и посao у струци ИЗВОЂАЧ РАДОВА, ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР, ПОСЛОВОЂА, ПРЕДУЗЕТНИК и ГРАЂЕВИНСКИ ИНЖЕЊЕР.

У ОВОМ ВИДЕО-КЛИПУ ГОВОРИМ О МОНТЕРИМА СУВЕ ГРАДЊЕ, НАСТАВКУ ШКОЛОВАЊА И МОГУЋНОСТИМА ЗА ПОСАО, ЗАРАДУ И НАПРЕДОВАЊЕ.

УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 🙂 СУВА ГРАДЊА 🏆🇷🇸🍀

За све ученике, који су завршили основну школу, и бирају средњу школу по својој мери, ако желе бити професионалци и предузетници у сувој градњи, треба уписати Грађевинску школу у Београду, образовни профил МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ (мајстор за спуштене плафоне, преградне зидове и облоге од гипсаних плоча и орнаментике), па по завршетку школе бити мајстор, усавршавати се да постане пословођа, а онда развити свој посао као предузетник.
Петар Ракас, професор суве градње (технологија рада и пракса) 🇷🇸️
064-172-53-73 www.rakas.rs Грађевинска школа, Београд🍀предајем технологију рада са праксом ученицима трогодишњег занатског образовног профила монтер суве градње. Монтер суве градње је грађевински мајстор који монтира спуштене плафоне, преградне зидове и облоге у ентеријерима од гипсаних плоча (типа Knauf и др.) и декоративну гипсану орнаментику / гипс ентеријере. Ученици током школовања имају све потребне стручне предмете укључујући и предузетништво, а уз трогодишњу праксу на градилиштима када почну да раде у струци брзо заузму мајсторске позиције у фирмама, а временом постају и пословође. Уз стечено радно искуство као професионалци, обезбеђене пословне контакте, набављен алат и опрему за рад просечно после три до пет година најодважнији постају предузетници. Данас међу пословним сарадницима имам велики број мојих бивших ученика који су данас предузетници и воде своје фирме, и који примају неке нове ученике код себе на праксу.
Такође, ко заврши трогодишњи образовни профил монтер суве градње, одмах може да настави још једну годину школовања и заврши четворогодишњи образовни профил извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова (или неки други по избору), односно може да студира грађевину или архитектуру.
УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ ❤️ СУВA ГРАДЊA
Петар Ракас, професор, 064-172-53-73 www.rakas.rs 🇷🇸️
petar.rakas@gmail.com
https://www.youtube.com/user/PetarRakas
https://www.facebook.com/petar.rakas.beograd
https://www.facebook.com/PetarRakasProfesorSuveGradnje/
https://www.facebook.com/monter.suve.gradnje
https://instagram.com/petarrakas
http://petarrakas.blogspot.com/
http://montersuvegradnje.blogspot.com/