О мени

Мој мото: ,,У начелу живот, здравље, успех и победа; у појединостима добра воља.”

Петар Ракас, наставник практичне наставе грађевинске струке (лиценца)
petarrakas@gradjevinska.edu.rs  моб. 064-172-53-73
Грађевинска школа, Београд, Звездара, ул. Хајдук Станкова 2.   www.gradjevinska.edu.rs
 • Наставни предмет – технологија рада са  практичном наставом, ученици образовног профила – монтер суве градње https://montersuvegradnje.blogspot.com/
 • Петар Ракас – лични мејл / блог-сајт: petar@rakas.rs  https://rakas.rs
 • Формално – наставник технологије рада са практичном наставом (пракса) за ученике монтере суве градње (теоријска и практична знања, практична настава – вештине и радне навике, заштита на раду на радном месту и безбедност и здравље на раду).
 • Неформално: професор / наставник, наставник праксе, наставник суве градње, професор праксе, професор суве градње, Петар Ракас – сува градња, Петар Ракас – безбедност и здравље, школа и пракса – мајстор, знања и вештине предузетник, паметно и мудро, оправдања не постоје – до победе / успеха … како год да ме зовете доведите бар једног ученика за упис у први разред …
 • Победе / успеси на такмичењима у сувој градњи са ученицима: у Србији 5 пута први, у Европи једном први и једном други. Актуелни вицешампион Европе у сувој градњи.
 • Високо образовање 7.1 ниво НОКС-а, 240 ЕСПБ, Специјалистичке струковне студије II (другог) степена (ССС, 180+60 ЕСПБ) стечене у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), почев од 10.09.2005. до 07.10.2017. год. Стручни назив: струковни инжењер грађевинарства – специјалиста, Висока грађевинско-геодетска школа, Београд, 2009-2010. Извођач грађевинских радова. Средње образовање: грађевински техничар за високоградњу. Линк ка сајту Национални оквир квалификација Србије (НОКС) – Упоредна табела нивоа квалификација и врста образовања
 • Струковни инжењер грађевинарства – специјалиста, високо образовање, 7.1 ниво НОКС-а, специјалистичке струковне студије II (другог) степена. Претходно образовање: Високо образовање, 6.1 ниво НОКС-а, 180 ЕСПБ; струковни инжењер грађевинарства, Висока грађевинско-геодетска школа, Београд, 2004-2005; Виша школа, 6.1 ниво НОКС-а, 1991-1996, Инжењер грађевинарства, Виша грађевинска школа, Београд; Средња школа, 4 ниво НОКС-а, IV степен стручне спреме, 1986-1990, Грађевински техничар за високоградњу, Архитектонска техничка школа, Београд,
 • Испит за лиценцу за наставника – датум/година 17-18. март 2003. године, Стручни испит „Наставник практичне наставе грађевинске струке“, Лиценца за наставника
 • Радно искуство: 1) од 2001 год. Грађевинска школа, Београд, наставник; 2) 1992-2000 год. Трио-Р са п.о. Београд, извођач грађевинских радова, шеф градилишта, грађевински техничар за високоградњу, мајстор 1992-2000
 • Од 1992 године радни стаж у струци; као мајстор, техничар, инжењер / извођач радова и наставник теорије и праксе грађевинске струке.
 • Обуке за пројектанте, извођаче радова и мајсторе за системе суве градње (Knauf Сертификат и Академија, Rigips Академија).
 • I место у Европи, Међународно такмичење младих монтера суве градње (ученика грађевинских школа) – Knauf Junior Trophy 2008, Дипломе победника: Александар Гајић, ученик; Борис Станковић, ученик; и Петар Ракас, наставник.
 • Награда Knauf Академије – Knauf Academy Award 2017
 • Обуке – модуларна настава (ЕУ), Министарство просвете Србије
 • Стручни испит за безбедност и здравље на раду (Управа за безбедност и здравље на раду – Министарство рада и социјалне политике Србије).
 • Обука за процену квалитета (Међународна организација рада – Агенција Уједињених нација).
 • Предајем технологију рада са практичном наставом ученицима трогодишњег занатског образовног профила монтер суве градње. Монтер суве градње је грађевински мајстор који монтира – спуштене плафоне, преградне зидове и облоге у ентеријерима од гипсаних плоча (типа Knauf, Rigips и др.) и декоративну гипсану орнаментику / гипс ентеријере, као и безбедност и здравље на раду. Када су први разред ученици имају праксу у школској радионици, а када су други и трећи разред онда им организујем праксу на градилиштима у сарадњи са фирмама које се баве монтирање система суве градње.
 • Моји ученици после полагања завршног испита и стицања дипломе монтер суве градње, раде као мајстори и пословође, а део њих је започео своје приватне послове и раде као предузетници у својим фирмама (бизнисима), односно сами су своје газде. Многи од њих су уз рад у струци завршили четворогодишњи образовни профил извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова (четврти степен) или специјалистичко школовање за мајстора за високоградњу (пети степен), а имам неке од њих који су завршили студије и постали инжењери. Сви су запослени, не брину за посао и имају свој динар, односно плату и зараду. Са свима сарађујем и данас када су професионалци.
 • Члан Савеза инжењера и техничара Србије
 • Члан Омладинске комисије ФК Црвена Звезда Београд

Кључне квалификације

• Од 2001 године радно искуство као лиценцирани наставник практичне наставе стручних предмета грађевинске струке (теоријa и праксa / технологија рада са практичном наставом), Грађевинска школа, ул. Хајдук Станкова 2, 11000 Београд, Србија;

• Од 2003 године радно искуство као лиценцирани наставник практичне наставе за ученике образовног профила монтер суве градњe (Грађевинска школа, ул. Хајдук Станкова 2, 11000 Београд, Србија)

• Искуство у развоју стручних курикулума за нове занатске трогодишње образовне профиле (монтери суве градње, кровопокривачи итд.)

• Искуство у развоју VET завршних испитних задатака

• Искуство у настави у VET профилима: монтери суве градње од 2003 године,

• Стручни испит за послове безбедности и здравља на раду

• Експерт / консултант УН / МОР за процену квалитета (званична обука Уједињене Нације – УН / Међународна организација рада – МОР)

• Искуство у међународним пројектима као експерт / консултант у подручју: а) грађевинарство, и б) безбедност и здравље на раду које финансира донатор, посебно пројеката финансираних од стране ЕУ.

1992-2000 Србија, Београд ТРИО-Р, Београд извођач радова 1) Извођење грађевинских радова / Управљање грађевинским пројектима; 2) безбедност и здравље на раду;

Од 2001. године Србија, Грађевинска школа, Београд, Србија, лиценцирани наставник практичне наставе стручних предмета грађевинске струке

1) 2001-2003 наставник практичне наставе, образовни профил зидар-фасадер.

2) 2001-2005 наставник практичне наставе, образовни профил извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова.

3) 2003-2018 наставник практичне наставе за ученике образовног профила монтер суве градњe (CARDS 1 Програм).

– Обуке – Knauf Системи / Rigips Системи / Wurth Системи / Protektor системи за конструкције и технике монтирања у сувој градњи

– Обуке – Wurth Системи / Заштитна опрема на раду

4) искуство у стручном образовању и обуци одраслих (програм CARDS 1).

– VET Тренинзи – Модуларни развој курикулума / настава / обука

– Стручно образовање и обука (VET) за ученике / одрасле у грађевинским занатима и безбедности и здрављу на раду у грађевинарству

5) Радно искуство у стручном образовању за период 2003-2017. – израда стручних програма и завршних испитних задатака за ученике образовног профила монтер суве градњe (програм CARDS 1).

6) Радно искуство у развоју стручних курикулума за нови образовни профил кровопокривач.

7) Радно искуство 2005-2012 у реформи и развоју курикулума за грађевинские занатске образовне профиле: зидар-фасадер; тесар; керамичар, руковалац грађевинском механизацијом; армирач; декоратер зидних површина; хидрограђевинар (водоинсталатер) и стаклорезац.

2010-2012 Србија – Београд, Суботица, Краљево, Нови Пазар – Међународна организација рада (УН-МОР) – консултант Агенције за процену квалитета Уједињених нација (УН)

1) Обука МОР-а за процену квалитета.

2) Консултант за процену квалитета.

3) Консултант за процену квалитета пројекта МОР „Подстицање запошљавања младих у Србији“ при Министарству економије и регионалног развоја Републике Србије.

2011 Србија, Грађевинска школа Београд, обука за послове безбедности и здравља на раду

1) Стручна обука / испит за стручно лице за безбедност и здравље на раду у Управи за безбедност и здравље на раду Министарства рада и социјалне политике Републике Србије.

2) Национална дозвола за обављање послова безбедности и здравља на раду (положен стручни испит у Дирекцији за безбедност и здравље на раду – Министарство рада и социјалне политике Републике Србије).

2008 Србија, Београд, Knauf Junior Trophy Serbia 2008 (Кнауф Јуниор Трофи Србија 2008)

I (прво) место На Међународном такмичењу монтера суве градње, Европско такмичење младих занатлија – ученика стручних средњих занатских школа, у конкуренцији девет тимова који се такмиче из земаља које су се квалификовале – Победници ученици Александар Гајић и Борис Станковић и ментор наставник Петар Ракас – монтери суве градње.

2006-2018 четири пута прво место као ментор са својим ученицима на Републичким такмичењима ученика геодетских и грађевинских школа Србије.

2017 Копаоник, Србија, Кнауф Академија, Кнауф Академска награда 2017 (Knauf Academy Award 2017). Добио сам награду Кнауф Академије за 15 година квалитета у теорији и пракси наставе у системима суве градње (Грађевинска школа у Београду, Србија) и преко 500 образованих и обучени, као и запослених монтера суве градње.

Награду Кнауф Академије 2017 примили су и архитекта Ђузепе Манара (Architect Giuseppe Manara, Studio Arch. Manara & Partners, Roma, Italy) и Татјана Ђорђевић (менаџер јединице за управљање пројектима Министарства здравља Републике Србије).

Остале релевантне информације

• 2006. – учествовао сам у продукцији филма „Грађевинска школа, Београд“ као сценариста, стручни консултант и спикер.

• 2007 – Објавио сам стручни рад «Управљање људским ресурсима у изградњи» и презентацију на VI симпозијуму “Процедуре и проблеми изградње” (Врњачка Бања 18-20. Октобар 2007, Србија).

• 2007 – На међународној конференцији “Европска седмица безбедности и здравља на раду” у Београду, одржаној под покровитељством Владе Републике Србије, одржао сам предавање на тему “Безбедност и здравље на раду у грађевинарству” и “Прва помоћ” и демонстративне вежбе уз учешће мојих ученика.

• 2008 – На штанду Управе за заштиту на раду Министарства рада и социјалне политике Републике Србије, на Београдском сајму “Безбедност и заштита 2008”, имао сам своју видео презентацију на тему “Грађевински радови на висини и дубини” и “Повреде”, а са групом мојих ученика на истом месту извели смо показну вежбу “Прва помоћ”.

• 2008 – На Међународном такмичењу монтера суве градње „Кнауф Јуниор Трофи Србија 2008“, Европског такмичења младих занатлија – студената стручних занатских средњих школа, у конкуренцији девет тимова који се такмиче из земаља које су се квалификовале – моји студенти и ја као наставник ментор освојили смо прво место.

• На Српском државном такмичењу монтера суве градње – ученици стручних грађевинских занатских средњих школа, у конкуренцији са другим тимовима који се такмиче из Србије – моји ученици и ја као наставник ментор четири пута смо освојили прво мјесто.

• Имам своје публикације / презентације за своје ученике о системима суве градње и темама о безбедности и здрављу на раду.

• Припремам се да објавим своју прву књигу у технологији суве градње и другу књигу о безбедности и здрављу на раду.

2019 година Тим Србије је ВИЦЕШАМПИОНИ ЕВРОПЕ У СУВОЈ ГРАДЊИ – Салцбург, Аустрија, са својим ученицима учествовао сам на Knauf Junior Trophy 2019, Међународном такмичењу младих монтера суве градње, старости до 21 године живота.

Имам потребне квалификације да предајем и друге предмете  (технологије рада грађевинске струке, организацију грађења и др.) као и грађанско васпитање.

Контакт:

ПЕТАР РАКАС, наставник практичне наставе

Грађевинска школа

Хајдук Станкова 2

11000 Београд

Србија

e-mail / web: petar@rakas.rs и petar.rakas@gmail.com / www.rakas.rs

мобилни: 064-172-53-73

Петар Ракас

професор суве градње

Грађевинска школа у Београду

ул. Хајдук Станкова 2, 11050 БЕОГРАД 22,

Београд-Звездара, ПАК 147615, Република Србија

Кликни на Локација да се отвори Google мапа

 

 

Петар Ракас, наставник технологије рада и праксе, професор суве градње, лиценца наставник практичне наставе грађевинске струке, Награда Кнауф Академије за 2017, Кнауф Сертификати, Кнауф Академија, Ригипс Академија, Стручни испит – Безбедност и здравље на раду, УН – Међународна организација рада – Обука за процену квалитета, Министарство просвете Србије – Обуке за модуларну наставу