Петар Ракас, професор

,,У начелу живот, здравље, успех и победа; у појединостима добра воља.”

 

Петар Ракас, професор суве градње / наставник праксе

petar@rakas.rs 064-172-53-73 www.rakas.rs

Грађевинска школа, Београд, ул. Хајдук Станкова 2

 • Професор / наставник технологије рада са практичном наставом (предаје теорију и праксу суве градње и безбедност и здравље на раду)
 • Високо образовање 7.1 ниво НОКС-а, 240 ЕСПБ, Специјалистичке струковне студије II (другог) степена (ССС, 180+60 ЕСПБ) стечене у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), почев од 10.09.2005. до 07.10.2017. год. Стручни назив: струковни инжењер грађевинарства – специјалиста, Висока грађевинско-геодетска школа, Београд, 2009-2010. Извођач грађевинских радова. Средње образовање: грађевински техничар за високоградњу. Линк ка сајту Национални оквир квалификација Србије (НОКС) – Упоредна табела нивоа квалификација и врста образовања
 • Струковни инжењер грађевинарства – специјалиста, високо образовање, 7.1 ниво НОКС-а, специјалистичке струковне студије II (другог) степена. Претходно образовање: Високо образовање, 6.1 ниво НОКС-а, 180 ЕСПБ; струковни инжењер грађевинарства, Висока грађевинско-геодетска школа, Београд, 2004-2005; Виша школа, 6.1 ниво НОКС-а, 1991-1996, Инжењер грађевинарства, Виша грађевинска школа, Београд; Средња школа, 4 ниво НОКС-а, IV степен стручне спреме, 1986-1990, Грађевински техничар за високоградњу, Архитектонска техничка школа, Београд,
 • Испит за лиценцу за наставника – датум/година 17-18. март 2003. године, Стручни испит „Наставник практичне наставе грађевинске струке“, Лиценца за наставника
 • Радно искуство: 1) од 2001 год. Грађевинска школа, Београд, наставник; 2) 1992-2000 год. Трио-Р са п.о. Београд, извођач грађевинских радова, шеф градилишта, грађевински техничар за високоградњу, мајстор 1992-2000
 • 24 године радног стажа у струци; као мајстор, техничар, инжењер / извођач радова и наставник теорије и праксе грађевинске струке.
 • Обуке за пројектанте, извођаче радова и мајсторе за системе суве градње (Knauf Сертификат и Академија, Rigips Академија).
 • I место у Европи, Међународно такмичење младих монтера суве градње (ученика грађевинских школа) – Knauf Junior Trophy 2008, Дипломе победника: Александар Гајић, ученик; Борис Станковић, ученик; и Петар Ракас, наставник.
 • Награда Knauf Академије – Knauf Academy Award 2017
 • Обуке – модуларна настава (ЕУ), Министарство просвете Србије
 • Стручни испит за безбедност и здравље на раду (Управа за безбедност и здравље на раду – Министарство рада и социјалне политике Србије).
 • Обука за процену квалитета (Међународна организација рада – Агенција Уједињених нација).
 • Предајем технологију рада са практичном наставом ученицима трогодишњег занатског образовног профила монтер суве градње. Монтер суве градње је грађевински мајстор који монтира – спуштене плафоне, преградне зидове и облоге у ентеријерима од гипсаних плоча (типа Knauf, Rigips и др.) и декоративну гипсану орнаментику / гипс ентеријере, као и безбедност и здравље на раду. Када су први разред ученици имају праксу у школској радионици, а када су други и трећи разред онда им организујем праксу на градилиштима у сарадњи са фирмама које се баве монтирање система суве градње.
 • Моји ученици после полагања завршног испита и стицања дипломе монтер суве градње, раде као мајстори и пословође, а део њих је започео своје приватне послове и раде као предузетници у својим фирмама (бизнисима), односно сами су своје газде. Многи од њих су уз рад у струци завршили четворогодишњи образовни профил извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова (четврти степен) или специјалистичко школовање за мајстора за високоградњу (пети степен), а имам неке од њих који су завршили студије и постали инжењери. Сви су запослени, не брину за посао и имају свој динар, односно плату и зараду. Са свима сарађујем и данас када су професионалци.
 • Члан Савеза инжењера и техничара Србије
 • Члан Омладинске комисије ФК Црвена Звезда Београд

Кључне квалификације

• 18 година релевантног радног искуства као лиценцирани наставник практичне наставе стручних предмета грађевинске струке (теоријa и праксa / технологија рада са практичном наставом), Грађевинска школа, ул. Хајдук Станкова 2, 11000 Београд, Србија;

• 16 година релевантног радног искуства као лиценцирани наставник практичне наставе за ученике образовног профила монтер суве градњe (Грађевинска школа, ул. Хајдук Станкова 2, 11000 Београд, Србија)

• Искуство у развоју стручних курикулума за нове занатске трогодишње образовне профиле (монтери суве градње, кровопокривачи итд.)

• Искуство у развоју VET завршних испитних задатака

• Искуство у настави у VET профилима: монтери суве градње 16 година,

• Стручни испит за послове безбедности и здравља на раду

• Експерт / консултант УН / МОР за процену квалитета (званична обука Уједињене Нације – УН / Међународна организација рада – МОР)

• Искуство у међународним пројектима као експерт / консултант у подручју: а) грађевинарство, и б) безбедност и здравље на раду које финансира донатор, посебно пројеката финансираних од стране ЕУ.

1992-2000 Србија, Београд ТРИО-Р, Београд извођач радова 1) Извођење грађевинских радова / Управљање грађевинским пројектима; 2) безбедност и здравље на раду;

Од 2001. године Србија, Грађевинска школа, Београд, Србија, лиценцирани наставник практичне наставе стручних предмета грађевинске струке

1) 2001-2003 наставник практичне наставе, образовни профил зидар-фасадер.

2) 2001-2005 наставник практичне наставе, образовни профил извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова.

3) 2003-2018 наставник практичне наставе за ученике образовног профила монтер суве градњe (CARDS 1 Програм).

– Обуке – Knauf Системи / Rigips Системи / Wurth Системи / Protektor системи за конструкције и технике монтирања у сувој градњи

– Обуке – Wurth Системи / Заштитна опрема на раду

4) искуство у стручном образовању и обуци одраслих (програм CARDS 1).

– VET Тренинзи – Модуларни развој курикулума / настава / обука

– Стручно образовање и обука (VET) за ученике / одрасле у грађевинским занатима и безбедности и здрављу на раду у грађевинарству

5) Радно искуство у стручном образовању за период 2003-2017. – израда стручних програма и завршних испитних задатака за ученике образовног профила монтер суве градњe (програм CARDS 1).

6) Радно искуство у развоју стручних курикулума за нови образовни профил кровопокривач.

7) Радно искуство 2005-2012 у реформи и развоју курикулума за грађевинские занатске образовне профиле: зидар-фасадер; тесар; керамичар, руковалац грађевинском механизацијом; армирач; декоратер зидних површина; хидрограђевинар (водоинсталатер) и стаклорезац.

2010-2012 Србија – Београд, Суботица, Краљево, Нови Пазар – Међународна организација рада (УН-МОР) – консултант Агенције за процену квалитета Уједињених нација (УН)

1) Обука МОР-а за процену квалитета.

2) Консултант за процену квалитета.

3) Консултант за процену квалитета пројекта МОР „Подстицање запошљавања младих у Србији“ при Министарству економије и регионалног развоја Републике Србије.

2011 Србија, Грађевинска школа Београд, обука за послове безбедности и здравља на раду

1) Стручна обука / испит за стручно лице за безбедност и здравље на раду у Управи за безбедност и здравље на раду Министарства рада и социјалне политике Републике Србије.

2) Национална дозвола за обављање послова безбедности и здравља на раду (положен стручни испит у Дирекцији за безбедност и здравље на раду – Министарство рада и социјалне политике Републике Србије).

2008 Србија, Београд, Knauf Junior Trophy Serbia 2008 (Кнауф Јуниор Трофи Србија 2008)

I (прво) место На Међународном такмичењу монтера суве градње, Европско такмичење младих занатлија – ученика стручних средњих занатских школа, у конкуренцији девет тимова који се такмиче из земаља које су се квалификовале – Победници ученици Александар Гајић и Борис Станковић и ментор наставник Петар Ракас – монтери суве градње.

2006-2018 четири пута прво место као ментор са својим ученицима на Републичким такмичењима ученика геодетских и грађевинских школа Србије.

2017 Копаоник, Србија, Кнауф Академија, Кнауф Академска награда 2017 (Knauf Academy Award 2017). Добио сам награду Кнауф Академије за 15 година квалитета у теорији и пракси наставе у системима суве градње (Грађевинска школа у Београду, Србија) и преко 500 образованих и обучени, као и запослених монтера суве градње.

Награду Кнауф Академије 2017 примили су и архитекта Ђузепе Манара (Architect Giuseppe Manara, Studio Arch. Manara & Partners, Roma, Italy) и Татјана Ђорђевић (менаџер јединице за управљање пројектима Министарства здравља Републике Србије).

Остале релевантне информације

• 2006. – учествовао сам у продукцији филма „Грађевинска школа, Београд“ као сценариста, стручни консултант и спикер.

• 2007 – Објавио сам стручни рад «Управљање људским ресурсима у изградњи» и презентацију на VI симпозијуму “Процедуре и проблеми изградње” (Врњачка Бања 18-20. Октобар 2007, Србија).

• 2007 – На међународној конференцији “Европска седмица безбедности и здравља на раду” у Београду, одржаној под покровитељством Владе Републике Србије, одржао сам предавање на тему “Безбедност и здравље на раду у грађевинарству” и “Прва помоћ” и демонстративне вежбе уз учешће мојих ученика.

• 2008 – На штанду Управе за заштиту на раду Министарства рада и социјалне политике Републике Србије, на Београдском сајму “Безбедност и заштита 2008”, имао сам своју видео презентацију на тему “Грађевински радови на висини и дубини” и “Повреде”, а са групом мојих ученика на истом месту извели смо показну вежбу “Прва помоћ”.

• 2008 – На Међународном такмичењу монтера суве градње „Кнауф Јуниор Трофи Србија 2008“, Европског такмичења младих занатлија – студената стручних занатских средњих школа, у конкуренцији девет тимова који се такмиче из земаља које су се квалификовале – моји студенти и ја као наставник ментор освојили смо прво место.

• На Српском државном такмичењу монтера суве градње – ученици стручних грађевинских занатских средњих школа, у конкуренцији са другим тимовима који се такмиче из Србије – моји ученици и ја као наставник ментор четири пута смо освојили прво мјесто.

• Имам своје публикације / презентације за своје ученике о системима суве градње и темама о безбедности и здрављу на раду.

• Припремам се да објавим своју прву књигу у технологији суве градње и другу књигу о безбедности и здрављу на раду.

Добио сам позив из Аустрије да учествујем са својим ученицима на Knauf Junior Trophy 2019, Међународном такмичењу младих монтера суве градње, старости до 21 године живота.

ИДЕМО НА ПОБЕДУ!!!!!

Контакт:

ПЕТАР РАКАС, наставник практичне наставе

Грађевинска школа

Хајдук Станкова 2

11000 Београд

Србија

e-mail / web: petar@rakas.rs и petar.rakas@gmail.com / www.rakas.rs

мобилни: 064-172-53-73

Петар Ракас

професор суве градње

Грађевинска школа у Београду

ул. Хајдук Станкова 2, 11050 БЕОГРАД 22,

Београд-Звездара, ПАК 147615, Република Србија

Кликни на Локација да се отвори Google мапа