Petar Rakas

,,U načelu život, zdravlje, uspeh i pobeda; u pojedinostima dobra volja.”

Petar Rakas, profesor suve gradnje / nastavnik prakse građevinske strukePetar Rakas, profesor suve gradnje

Građevinska škola, Beograd, ul. Hajduk Stankova 2

 • Profesor / nastavnik tehnologije rada sa praktičnom nastavom (predaje teoriju i praksu suve gradnje i bezbednost i zdravlje na radu)
 • Visoko obrazovanje 7.1 nivo NOKS-a, 240 ESPB, Specijalističke strukovne studije II (drugog) stepena (SSS, 180+60 ESPB) stečene u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16), počev od 10.09.2005. do 07.10.2017. god. Stručni naziv: strukovni inženjer građevinarstva – specijalista, Visoka građevinsko-geodetska škola, Beograd, 2009-2010. Izvođač građevinskih radova. Srednje obrazovanje: građevinski tehničar za visokogradnju. Link ka sajtu Nacionalni okvir kvalifikacija Srbije (NOKS) – Uporedna tabela nivoa kvalifikacija i vrsta obrazovanja
 • Strukovni inženjer građevinarstva – specijalista, visoko obrazovanje, 7.1 nivo NOKS-a, specijalističke strukovne studije II (drugog) stepena. Prethodno obrazovanje: Visoko obrazovanje, 6.1 nivo NOKS-a, 180 ESPB; strukovni inženjer građevinarstva, Visoka građevinsko-geodetska škola, Beograd, 2004-2005; Viša škola, 6.1 nivo NOKS-a, 1991-1996, Inženjer građevinarstva, Viša građevinska škola, Beograd; Srednja škola, 4 nivo NOKS-a, IV stepen stručne spreme, 1986-1990, Građevinski tehničar za visokogradnju, Arhitektonska tehnička škola, Beograd,
 • Ispit za licencu za nastavnika – datum/godina 17-18. mart 2003. godine, Stručni ispit „Nastavnik praktične nastave građevinske struke“, Licenca za nastavnika
 • Radno iskustvo: 1) od 2001 god. Građevinska škola, Beograd, nastavnik; 2) 1992-2000 god. Trio-R sa p.o. Beograd, izvođač građevinskih radova, šef gradilišta, građevinski tehničar za visokogradnju, majstor 1992-2000
 • Od 1992 godine radni staž u struci; kao majstor, tehničar, inženjer / izvođač radova i nastavnik teorije i prakse građevinske struke.
 • Obuke za projektante, izvođače radova i majstore za sisteme suve gradnje (Knauf Sertifikat i Akademija, Rigips Akademija).
 • I mesto u Evropi, Međunarodno takmičenje mladih montera suve gradnje (učenika građevinskih škola) – Knauf Junior Trophy 2008, Diplome pobednika: Aleksandar Gajić, učenik; Boris Stanković, učenik; i Petar Rakas, nastavnik.
 • Nagrada Knauf Akademije – Knauf Academy Award 2017
 • Obuke – modularna nastava (EU), Ministarstvo prosvete Srbije
 • Stručni ispit za bezbednost i zdravlje na radu (Uprava za bezbednost i zdravlje na radu – Ministarstvo rada i socijalne politike Srbije).
 • Obuka za procenu kvaliteta (Međunarodna organizacija rada – Agencija Ujedinjenih nacija).
 • Predajem tehnologiju rada sa praktičnom nastavom učenicima trogodišnjeg zanatskog obrazovnog profila monter suve gradnje. Monter suve gradnje je građevinski majstor koji montira – spuštene plafone, pregradne zidove i obloge u enterijerima od gipsanih ploča (tipa Knauf, Rigips i dr.) i dekorativnu gipsanu ornamentiku / gips enterijere, kao i bezbednost i zdravlje na radu. Kada su prvi razred učenici imaju praksu u školskoj radionici, a kada su drugi i treći razred onda im organizujem praksu na gradilištima u saradnji sa firmama koje se bave montiranje sistema suve gradnje.
 • Moji učenici posle polaganja završnog ispita i sticanja diplome monter suve gradnje, rade kao majstori i poslovođe, a deo njih je započeo svoje privatne poslove i rade kao preduzetnici u svojim firmama (biznisima), odnosno sami su svoje gazde. Mnogi od njih su uz rad u struci završili četvorogodišnji obrazovni profil izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova (četvrti stepen) ili specijalističko školovanje za majstora za visokogradnju (peti stepen), a imam neke od njih koji su završili studije i postali inženjeri. Svi su zaposleni, ne brinu za posao i imaju svoj dinar, odnosno platu i zaradu. Sa svima sarađujem i danas kada su profesionalci.
 • Član Saveza inženjera i tehničara Srbije
 • Član Omladinske komisije FK Crvena Zvezda Beograd

Ključne kvalifikacije

• Od 2001 godine radno iskustvo kao licencirani nastavnik praktične nastave stručnih predmeta građevinske struke (teorija i praksa / tehnologija rada sa praktičnom nastavom), Građevinska škola, ul. Hajduk Stankova 2, 11000 Beograd, Srbija;

• Od 2003 godine radno iskustvo kao licencirani nastavnik praktične nastave za učenike obrazovnog profila monter suve gradnje (Građevinska škola, ul. Hajduk Stankova 2, 11000 Beograd, Srbija)

• Iskustvo u razvoju stručnih kurikuluma za nove zanatske trogodišnje obrazovne profile (monteri suve gradnje, krovopokrivači itd.)

• Iskustvo u razvoju VET završnih ispitnih zadataka

• Iskustvo u nastavi u VET profilima: monteri suve gradnje od 2003 godine,

• Stručni ispit za poslove bezbednosti i zdravlja na radu

• Ekspert / konsultant UN / MOR za procenu kvaliteta (zvanična obuka Ujedinjene Nacije – UN / Međunarodna organizacija rada – MOR)

• Iskustvo u međunarodnim projektima kao ekspert / konsultant u području: a) građevinarstvo, i b) bezbednost i zdravlje na radu koje finansira donator, posebno projekata finansiranih od strane EU.

1992-2000 Srbija, Beograd TRIO-R, Beograd izvođač radova 1) Izvođenje građevinskih radova / Upravljanje građevinskim projektima; 2) bezbednost i zdravlje na radu;

Od 2001. godine Srbija, Građevinska škola, Beograd, Srbija, licencirani nastavnik praktične nastave stručnih predmeta građevinske struke

1) 2001-2003 nastavnik praktične nastave, obrazovni profil zidar-fasader.

2) 2001-2005 nastavnik praktične nastave, obrazovni profil izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova.

3) 2003-2018 nastavnik praktične nastave za učenike obrazovnog profila monter suve gradnje (CARDS 1 Program).

– Obuke – Knauf Sistemi / Rigips Sistemi / Wurth Sistemi / Protektor sistemi za konstrukcije i tehnike montiranja u suvoj gradnji

– Obuke – Wurth Sistemi / Zaštitna oprema na radu

4) iskustvo u stručnom obrazovanju i obuci odraslih (program CARDS 1).

– VET Treninzi – Modularni razvoj kurikuluma / nastava / obuka

– Stručno obrazovanje i obuka (VET) za učenike / odrasle u građevinskim zanatima i bezbednosti i zdravlju na radu u građevinarstvu

5) Radno iskustvo u stručnom obrazovanju za period 2003-2017. – izrada stručnih programa i završnih ispitnih zadataka za učenike obrazovnog profila monter suve gradnje (program CARDS 1).

6) Radno iskustvo u razvoju stručnih kurikuluma za novi obrazovni profil krovopokrivač.

7) Radno iskustvo 2005-2012 u reformi i razvoju kurikuluma za građevinskie zanatske obrazovne profile: zidar-fasader; tesar; keramičar, rukovalac građevinskom mehanizacijom; armirač; dekorater zidnih površina; hidrograđevinar (vodoinstalater) i staklorezac.

2010-2012 Srbija – Beograd, Subotica, Kraljevo, Novi Pazar – Međunarodna organizacija rada (UN-MOR) – konsultant Agencije za procenu kvaliteta Ujedinjenih nacija (UN)

1) Obuka MOR-a za procenu kvaliteta.

2) Konsultant za procenu kvaliteta.

3) Konsultant za procenu kvaliteta projekta MOR „Podsticanje zapošljavanja mladih u Srbiji“ pri Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije.

2011 Srbija, Građevinska škola Beograd, obuka za poslove bezbednosti i zdravlja na radu

1) Stručna obuka / ispit za stručno lice za bezbednost i zdravlje na radu u Upravi za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije.

2) Nacionalna dozvola za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu (položen stručni ispit u Direkciji za bezbednost i zdravlje na radu – Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije).

2008 Srbija, Beograd, Knauf Junior Trophy Serbia 2008 (Knauf Junior Trofi Srbija 2008)

I (prvo) mesto Na Međunarodnom takmičenju montera suve gradnje, Evropsko takmičenje mladih zanatlija – učenika stručnih srednjih zanatskih škola, u konkurenciji devet timova koji se takmiče iz zemalja koje su se kvalifikovale – Pobednici učenici Aleksandar Gajić i Boris Stanković i mentor nastavnik Petar Rakas – monteri suve gradnje.

2006-2018 četiri puta prvo mesto kao mentor sa svojim učenicima na Republičkim takmičenjima učenika geodetskih i građevinskih škola Srbije.

2017 Kopaonik, Srbija, Knauf Akademija, Knauf Akademska nagrada 2017 (Knauf Academy Award 2017). Dobio sam nagradu Knauf Akademije za 15 godina kvaliteta u teoriji i praksi nastave u sistemima suve gradnje (Građevinska škola u Beogradu, Srbija) i preko 500 obrazovanih i obučeni, kao i zaposlenih montera suve gradnje.

Nagradu Knauf Akademije 2017 primili su i arhitekta Đuzepe Manara (Architect Giuseppe Manara, Studio Arch. Manara & Partners, Roma, Italy) i Tatjana Đorđević (menadžer jedinice za upravljanje projektima Ministarstva zdravlja Republike Srbije).

Ostale relevantne informacije

• 2006. – učestvovao sam u produkciji filma „Građevinska škola, Beograd“ kao scenarista, stručni konsultant i spiker.

• 2007 – Objavio sam stručni rad «Upravljanje ljudskim resursima u izgradnji» i prezentaciju na VI simpozijumu “Procedure i problemi izgradnje” (Vrnjačka Banja 18-20. Oktobar 2007, Srbija).

• 2007 – Na međunarodnoj konferenciji “Evropska sedmica bezbednosti i zdravlja na radu” u Beogradu, održanoj pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije, održao sam predavanje na temu “Bezbednost i zdravlje na radu u građevinarstvu” i “Prva pomoć” i demonstrativne vežbe uz učešće mojih učenika.

• 2008 – Na štandu Uprave za zaštitu na radu Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije, na Beogradskom sajmu “Bezbednost i zaštita 2008”, imao sam svoju video prezentaciju na temu “Građevinski radovi na visini i dubini” i “Povrede”, a sa grupom mojih učenika na istom mestu izveli smo pokaznu vežbu “Prva pomoć”.

• 2008 – Na Međunarodnom takmičenju montera suve gradnje „Knauf Junior Trofi Srbija 2008“, Evropskog takmičenja mladih zanatlija – studenata stručnih zanatskih srednjih škola, u konkurenciji devet timova koji se takmiče iz zemalja koje su se kvalifikovale – moji studenti i ja kao nastavnik mentor osvojili smo prvo mesto.

• Na Srpskom državnom takmičenju montera suve gradnje – učenici stručnih građevinskih zanatskih srednjih škola, u konkurenciji sa drugim timovima koji se takmiče iz Srbije – moji učenici i ja kao nastavnik mentor četiri puta smo osvojili prvo mjesto.

• Imam svoje publikacije / prezentacije za svoje učenike o sistemima suve gradnje i temama o bezbednosti i zdravlju na radu.

• Pripremam se da objavim svoju prvu knjigu u tehnologiji suve gradnje i drugu knjigu o bezbednosti i zdravlju na radu.

2019 godina Tim Srbije je VICEŠAMPIONI EVROPE U SUVOJ GRADNJI – Salcburg, Austrija, sa svojim učenicima učestvovao sam na Knauf Junior Trophy 2019, Međunarodnom takmičenju mladih montera suve gradnje, starosti do 21 godine života.

Kontakt:

PETAR RAKAS, nastavnik praktične nastave

Građevinska škola

Hajduk Stankova 2

11000 Beograd

Srbija

e-mail / web: petar@rakas.rs i petar.rakas@gmail.com / www.rakas.rs

mobilni: 064-172-53-73

Petar Rakas

profesor suve gradnje

Građevinska škola u Beogradu

ul. Hajduk Stankova 2, 11050 BEOGRAD 22,

Beograd-Zvezdara, PAK 147615, Republika Srbija

Klikni na Lokacija da se otvori Google mapa

Petar Rakas, nastavnik tehnologije rada i prakse, profesor suve gradnje, licenca nastavnik praktične nastave građevinske struke, Nagrada Knauf Akademije za 2017, Knauf Sertifikati, Knauf Akademija, Rigips Akademija, Stručni ispit – Bezbednost i zdravlje na radu, UN – Međunarodna organizacija rada – Obuka za procenu kvaliteta, Ministarstvo prosvete Srbije – Obuke za modularnu nastavu