Предавања, обуке и књиге

Безбедност и здравље на раду – предавања и обуке 

Предавања су за стицање теоријских знања, а обуке за практична знања и вештине.

Предавања непосредна или преко онлајн учионице.

Обуке непосредне или онлајн за практична знања, да се пригодним видео-клиповима може показати како се радне операције изводе и који је њихов редослед, и сама непосредна пракса као увежбавање извођења радова.

У припреми имам своју – другу књигу из безбдности и здравља на раду, која ће бити објављена до јесени 2022 године; и прву књигу из суве градње која ће бити објављена до краја 2022 године.

Саставни део сваког предавања и обуке су одговарајући тестови.

У наставку на овој страници можете видети мој први кључ-тест (са решењима), који користим за почетни део обуке безбедности и здравља на раду. Проверите своја знања.

Тест – Кључ – Безбедност и здравље на раду – аутор Петар Ракас, https://rakas.rs

СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА – All rights reserved – Забрањено копирање, умножавање, дељење и сл.

1

Шта је опасност?

а

Опасност је све оно што може изазвати потенцијалну штету.

б

Опасност је могућност настанка повреде или обољења.

в

Опасност је повреда на раду, болест, губитак производње, оштећење машина, итд.

 

2

Шта је ризик?

а

Ризик је све оно што може изазвати потенцијалну штету.

б

Ризик је могућност настанка повреда и/или болести насталих као резултат излагања опасностима.

в

Ризик је повреда на раду, болест, губитак производње, оштећење машина, итд.

 

3

Шта је штета?

а

Штета је све оно што може изазвати потенцијалну штету.

б

Штета је могућност настанка повреда и/или болести насталих као резултат излагања опасностима.

в

Штета је повреда на раду, болест, губитак производње, оштећење машина итд.

 

4

Опасности могу да утичу на људе, имовину и процесе производње.

 

а) ТАЧНО

б) НЕТАЧНО

 

5

Опасности могу да изазову повреде на раду, болест, губитак производње, оштећења машина итд.

 

6

Безбедност и здравље на раду јесте обезбеђивање таквих услова на раду којима се, у највећој могућој мери, смањују повреде на раду, професионална обољења и обољења у вези са радом и који претежно стварају претпоставку за пуно физичко, психичко и социјално благостање запослених. Основни циљ процене ризика на раду је заштита безбедности и здравља запослених.

 

а) ТАЧНО

б) НЕТАЧНО

 

7

Наведи најмање једну штету која може настати као последица следећих опасности:

 

ОПАСНОСТИ

ШТЕТЕ

Неравне или клизаве површине

Повреде услед падова, ломови руку и ногу, повреде главе …

Кретање возила и машина

Судари, удари, превртања, гажења, саобраћане незгоде …

Покретни делови машина

Механичке повреде, захватање делова тела, одсецања …

 

8

Наведи најмање једну штету која може настати као последица следећих опасности:

 

ОПАСНОСТИ

ШТЕТЕ

Радна места на висини

Падови, повреде кичме, ломови руку и ногу, повреде главе …

Ручни алат

Механичке повреде, посекотине, раздеротине, одсецања …

Електричне инсталације и опрема

Удар електричне струје, смрт, опекотине …

 

9

Наведи најмање једну штету која може настати као последица следећих опасности:

 

ОПАСНОСТИ

ШТЕТЕ

Ватра

Опекотине, гушење, смрт …

Бука

Оштећења слуха, стрес, пад концентрације, нервоза…

Осветљење

Оштећења вида, стрес, пад концентрације, нервоза …

 

10

Наведи најмање једну штету која може настати као последица следећих опасности:

 

ОПАСНОСТИ

ШТЕТЕ

Топла или хладна клима

Топлотни удар, сунчаница, промрзлине, смрзавање, смрт …

Дизање и спуштање терета

Повреде кичме, мишићно-скелетног система, зглобова …

Неправилно држање тела током рада

Оштећења и повреде кичме и мишићно-скелетног система …