Заштита, безбедност и здравље на раду

На овој страни су моји подаци и постигнућа у обављању послова безбедности и здравља на раду, односно заштите и безбедности, као и послови које обављам у овој области у данашње време.

Моји подаци

Петар Ракас, струковни инжењер грађевинарства – специјалиста (7.1 НОКС), положен стручни испит о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду (Управа за безбедност и здравље на раду – Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије). Претходно потребно радно искуство у извођењу грађевинских радова и обављању послова безбедности и здравља на раду.

Постигнућа

Од средњошколских дана радио сам на градилиштима – као помоћник, па мајстор (све по реду); онда сам завршио средњу школу за грађевинског техничара за високоградњу, па сам био пословођа, након тога сам почео да студирам грађевину и када сам завршио постао сам извођач радова као грађевински инжењер. Данас сам са обзиром на потребно радно искуство у извођењу грађевинских радова и наставник практичне наставе грађевинске струке у Грађевинској школи у Београду (лиценца – Министарство просвете, науке и технолошког развоја Србије). Предајем технологију рада са практичном наставом. Предавао сам разне области у грађевинарству за трогодишње и четворогодишње образовне профиле (извођење конструкција, завршни радови, водовод и канализација). Данас сам професор суве градње. Безбедност и здравље на раду, односно заштита и безбедност ми је увек била апсолутно важна и обавезна, да заштитим себе и своје колеге и пријатеље, односно наше животе и здравље, радно место и околину; алат, опрему, технику и материјал. У вези сам тим, по позиву госпође Вере Божић-Трефалт, тадашњег директора Управе за безбедност и здравље на раду, 2007 године сам заједно сам својим ученицима учествовао на Међународној конференцији ,,Европска недеља безбедности и здравља на раду” (22-26.10.2007.) у организацији Владе Републике Србије, са предавањем ,,Безбедност и здравље на раду при извођењу грађевинских радова” и показном вежбом ,,Прва помоћ”, на шта сам веома поносан, а посебно јер је за практично учешће на предавању и показној вежби моје ученике наградио господин Расим Љајић тадашњи министар рада, запошљавања и социјалне политике Србије.

Бавим се извођењем грађевинских радова, а истовремено практично обављам и послове безбедности и здравља на раду, односно заштите и безбедности. Предавања и обуке из области – безбедност и здравље на раду, односно заштита и безбедност – део су мојих послова по основу лиценце за наставника практичне наставе грађевинске струке и стручног испита о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду, односно претходно стеченог потребног радног искуства.