Suva gradnja – Upis u srednju stručnu školu Građevinska škola Beograd, ul. Hajduk Stankova 2. Petar Rakas, profesor suve gradnje

Upis u srednju stručnu školu

Upis u srednju stručnu školu je jedan od najvažnijih izbora u životu mladih ljudi, i prva važna odluka sa dalekosežnim posledicama. Suštinsko pitanje je sledeće – Zašto se treba upisati u srednju stručnu školu? U srednju stručnu školu treba se upisati da bi stekla stručno-teorijska znanja, praktična znanja, veštine i radne navike, koje će omogućiti da se budući srednjoškolci uključe u posao i da počnu da zarađuju za život – kada završe srednju školu, odnosno da započnu na studije pa da se po njihovom završetku takođe uključe u posao i počnu da zarađuju za život. Prvi izbor je trogodišnji zanatski obrazovni profil, ili četvorogodišnji tehničarski obrazovni profil. Šta je pravi izbor? Pravi izbor je iskrenost prema samom sebi.

Ako želite brzo da počnete da zarađujete za život i da postanete svoj čovek, da praktično naučite da radite neki posao, postanete preduzetnik u budućnosti i sam svoj gazda – onda je najbolje da se upišete na neki zanat u trogodišnji obrazovni profil. U takvoj situaciji imate puno praktične nastave i samim tim mnogo manje teorijskih predmeta, što je lakše jer nema mnogo učenja, ali zato možete puno vremena na praktičnoj nastavi da iskoristite da odlično naučite posao. Posle završene trogodišnje škole svako ko želi može da se upiše u toj istoj školi na odgovarajući četvorogodišnji profil, tako da realno ništa ne gubi ako prvo završi zanat. Posle toga se može upisati na Fakultete ili Visoke škole radi studija, ko želi naravno. Za sve osnovce koji nisu imali posebno dobar uspeh u osnovnoj školi ovo je odličan način da istovremeno završe zanat, i posle toga završe i četvorogodišnji obrazovni profil koji žele, ako žele. U današnje vreme vreme mnogi učenici koriste ove prednosti školovanja, i zanatski trogodišnji obrazovni profil i odmah posle toga četvorogodišnji tehničarski obrazovni profil.

Oni koji žele da se upišu na četvorogodišnje tehničarske profile odmah, mogu i to po svojoj želji. Tehničarski profili su znatno teži za učenje od zanatskih, ima mnogo stručno-teorijskih predmeta i manje prakse, tako da je to preporučljivo za učenike koji su kao đaci imali bolji uspeh. Posle toga se može otići na studije.

U svakom slučaju, koju god srednju stručnu školu da upišu, svršeni osnovci treba da budu svesni da treba naučiti dobro struku, i steći sva potrebna znanja, veštine i radne navike; da bi se škola isplatila po njenom završetku. Cilj je da osnovci koji upišu srednju stručnu školu, kada je budu završavali budu sposobni da počnu da zarađuju za život, a isto to važi i pri izboru studija – za one koji to budu želeli.

Petar Rakas, profesor, 064-172-53-73 Građevinska škola, Beograd

  • Lice za bezbednost i zdravlje na radu
  • Konsultant za procenu kvaliteta

predaje tehnologiju rada sa praktičnom nastavom učenicima trogodišnjeg zanatskog obrazovnog profila monter suve gradnje

Monter suve gradnje je građevinski majstor koji montira – spuštene plafone, pregradne zidove i obloge u enterijerima od gipsanih ploča (tipa Knauf, Rigips i dr.) i dekorativnu gipsanu ornamentiku / gips enterijere.

 


Petar Rakas - Upis - monter suve gradnje

 

 

 

 

 

Written by 

2 thoughts on “Suva gradnja – Upis u srednju stručnu školu Građevinska škola Beograd, ul. Hajduk Stankova 2. Petar Rakas, profesor suve gradnje”

  1. Radim suvu gradnju. Dovodim sina kod vas u razred da bude monter suve gradnje. Siguran posao – odlicna zarad.

    1. Hvala Vam najlepše na poverenju. Dobrodošli ste!!! Ako budete imali bilo kakva pitanja slobodno se javite.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *