Памет и мудрост

Заштита.

Заштита значи бити за штитом и са штитом сачувати живот и начин живота, психичко и физичко здравље, материјална средства, самог себе и своје ближње од опасности и штетности, увек свуда и на сваком месту, остварујући постављене циљеве. Заштита значи борити се за сопствене циљеве, чувати се и сачувати се. Заштита је памет.

Безбедност.

Безбедност значи остваривање сигурности за живот и начин живота, психичко и физичко здравље, материјална средства, самог себе и своје ближње од опасности и штетности, увек свуда и на сваком месту, ради спровођења постављених циљева. Безбедност значи спроводити поставене циљеве, у стању сигурности у начелу и у појединостима. Безбедност је стање без беде, односно животна и здравствена сигурност. Безбедност је мудрост.

Заштита и безбедност је памет и мудрост.

Заштита и безбедност – Петар Ракас, наставник, презентација

About the author

Петар Ракас - Блог

Leave a Reply

Your email address will not be published.