Процена ризика – живот и здравље

Када прођу опасности и опасне појаве, а ризици се не остваре, у свакодневном животу обично кажемо „најважније да смо живи и здрави“, и то буде велико олакшање, које има тежњу да то све потисне у заборав. С друге стране, то је права прилика да се постане паметнији за стечено искуство, и мудрији да се у будућности спрече или избегну штетности и опасности, а то значи да се требамо бавити проценом ризика.

Мој мото на ову тему је: „Паметно и мудро.“

Процена ризика је посао којим се свакодневно бавим, у професионалном и у личном животу. У пословима заштите, безбедности, као и безбедности и здравља на раду кроз процену ризика преплићу се појмови, које треба јасно утврдити, а које појединци често мешају или поистовећују. Наводим следеће појмове са њиховим прецизним значењима:

1) Опасност јесте околност или стање које може угрозити здравље или изазвати повреду;

2) Опасна појава јесте догађај којим су угрожени или би могли да буду угрожени живот и здравље или постоји опасност од повређивања;

3) Ризик јесте вероватноћа настанка повреде, обољења или оштећења здравља услед опасности.

Процена ризика и њихово умањење односно уклањање, обавезни су са становишта осигурања живота, здравља, раста и развоја личности и друштва у целини. Процена ризика даје нам сигурност да делујемо у доброј вољи и по  слободном избору. На овај начин примена мера и активности у циљу остваривања жељених успеха и победа, даје своје резултате у временима која долазе .

Петар Ракас, процена ризика

About the author

Петар Ракас - Блог

Leave a Reply

Your email address will not be published.