Национално признање из области безбедности и здравља на раду за 2021 годину – ПЛАКЕТА “28. АПРИЛ”

Обавештавам Вас да сам добитник Националног признања из области безбедности и здравља на раду за 2021 годину – ПЛАКЕТА “28. АПРИЛ”, у категорији за постигнуте резултате и заслуге у промоцији безбедности и здравља на раду.
Национална признања из области безбедности и здравља на раду се додељују једном годишње, поводом обележавања Светског дана дана безбедности и здравља на раду и Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији 28. априлa.

Ваш Петар Ракас

На сајту Владе Србије – линк: Видљиви помаци у унапређењу безбедности и здравља на раду – Влада Србије – Београд, 28. април 2022. 

About the author

Петар Ракас - Блог

Leave a Reply

Your email address will not be published.