Сува градња у Грађевинској школи у Београду

Грађевинска школа у Београду од 2003 године школује ученике образовног профила монтер суве градње, у непрекинутом трајању до данас. Имамо успешне професионалце (наше некадашње ученике), који раде као мајстори, пословође…